Autorizaţii de funcţionare - Săcueni

Oraș Săcueni
Programează-te online
Go to content

Main menu:

Autorizaţii de funcţionare

Informații publice > Birou de urbanism

Prin Hotărârea Consiliului Local nr 92/2015, Oras Săcueni a introdus obligativitatea solicitării avizului

de funcționare de către operatorii economici ce desfășoară activități comerciale și prestări de servicii

(persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, societăți comerciale altele

decât codurile CAEN 5610 - restaurant și 5630 - bar).

Avizul de funcționare se eliberează pentru fiecare punct de lucru al agentului economic, și se obține,

dacă toate condițiile sunt îndeplinite, în termen de maxim 15 zile.

Taxa de eliberare a avizului de funcționare este de 10 lei, iar taxa de viză anuală (viza trebuie făcută

până la 31 martie) este de 10 de lei.

La cererea de eliberare a avizului, agentul economic trebuie să anexeze următoarele documente:

- Actul constitutiv sau Autorizatie conf. Lege nr. 507/2002 (xerocopie);

- Certificatul de înregistrare (xerocopie) şi certificat constatator pentru toate sediile secundare aflate

pe raza U.A.T. Săcueni;

- Autorizaţia sanitară de funcţionare, xerocopie;

- Autorizaţia sanitar- veterinară de funcţionare, xerocopie, dacă este cazul;

- Autorizaţia de mediu, (xerocopie dacă este cazul);

- Avizul organelor de pompieri (xerocopie dacă este cazul);

- Acordul şi avizele organelor de specialitate (ptr. medici, farmacii, cabinet radiologie, cinematografie);

- Extras de C.F. (actualizat max. 3 luni) şi contract de închiriere, (actul care atestă posesia legală a

spaţiului în care urmează să se desfăşoare activitatea) xerocopie;

- Acordul colocatarilor, în cazul în care spaţiul are pereţi în folosinţă comună;

- Schiţă cu dimensiunile încăperilor şi suprafaţa terenului destinat;

- Contract de salubritate (xerocopie);

- Licenţa de difuzare a muzicii;

- Licenţa jocurilor de noroc însoţită de anexa - cu seria jocurilor expuse;

- Autorizaţie montare firma - dacă este cazul (xerocopie) și / sau declarație impunere taxă firmă;

- Copie carte de identitate

- Orarul de funcționare;

- Dosar.

După obținerea avizului de funcționare se va afișa la loc vizibil o copie pentru fiecare punct de lucru.

Comerciantul deținător al avizului de funcționare are obligația să afișeze la loc vizibil o copie a avizului de fucționare pentru fiecare punct de lucru. - See more at: http://www.oradea.ro/stiri-oradea/avizul-de-func-539-ionare-ndash-o-garan-539-ie-a-respectarii-legalita-539-ii#sthash.BpmCNgoP.dpuf

CERERE PENTRU OBȚINEREA AVIZULUI DE FUNCȚIONARE

417435 Sacueni Jud:Bihor
Str:Libertății nr:1

+0040 259 352 194
+0040 259 352 195 (fax)
orassacueni@gmail.com
Back to content | Back to main menu